Paszporty szczepionkowe wykorzystywane do namierzania świadków przestępstw.

Covid Pass miał służyć tylko ochronie zdrowia. Niemcy przyznali, że zbierane są dane o aktywności osób używających Covid Passa. Dzięki temu udało się schwytać przestępcę.